Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez na otwartym powietrzu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

w trakcie imprez na otwartym powietrzuPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).
2. Uchwała Nr XXVIII/249/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Działdowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druk można pobrać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Zamkowa 12, pokój Nr 3),
- kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Gminę Miasto Działdowo oraz innych przedsiębiorców, jeżeli w CEIDG figuruje informacja o posiadanych przez nich zezwoleniach),
- pisemna zgoda/opinia organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
- szkic sytuacyjny obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, z zaznaczeniem granic punku sprzedaży.
 
Opłaty
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej podstawowej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłata płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn.


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo
(parter, pok. nr 1)
 
Sposób załatwienia sprawy
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub odmowa wydania zezwolenia.
 
Termin załatwienia sprawy
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.
 
Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Odbiera dokument osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego (parter, pok. nr 3) lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po wcześniejszym okazaniu dowodu wpłaty opłaty za korzystanie z zezwolenia.
 
Tryb odwoławczy
Na postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij